Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
25.06.2009
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Sporządzenie aktualizacji operatu szacunkowego wyceny nieruchomości położonych w obrębie: Brzezna, gm. Podegrodzie oznaczonych jako dz. 876/6 i 877/1
Numer postępowania / zamówienia:
Umowa:
Data zawarcia umowy: 23 czerwca 2009 r.
Numer umowy: 85/2009/ZDW
Strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA: Zbigniew Zieliński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Rzeczoznawstwo Majątkowe i Budowlane
ul. Długoszowskiego 49, 33-300 Nowy Sącz
Przedmiot umowy: Sporządzenie aktualizacji operatu szacunkowego wyceny nieruchomości położonych w obrębie: Brzezna, gm. Podegrodzie oznaczonych jako dz. 876/6 i 877/1
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych