Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
26.06.2009
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach
ul. Drogowców 2
32-400 Myślenice
tel. (012) 272-17-88, fax 274-14-16
Przedmiot zamówienia:
Wynajem sprzętu wraz z operatorem oraz samochodu ciężarowego wraz z kierowcą z podziałem na 3 zadania.
Numer postępowania / zamówienia:
RDWM/ZP-19/2009
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Rozstrzygnięcie postępowania:
Umowa:
Data zawarcia umowy : 20.07.2009r
Numer umowy : 37/2009/RDWM

Strony umowy:

ZAMAWIAJĄCY:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach,
ul. Drogowców 2, 32-400 Myślenice.

WYKONAWCA:
„TRANSCO” Firma Usługowo – Budowlana Adam Miernik, 34-242 Łętownia 625

Przedmiot umowy:
„Wynajem sprzętu wraz z operatorem oraz samochodu ciężarowego wraz z kierowcą z podziałem na 3 zadania”.

Oryginał umowy znajduje się w ZDW – RDW w Myślenicach.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW – RDW w Myślenicach.Data zawarcia umowy : 20.07.2009r
Numer umowy : 38/2009/RDWM

Strony umowy:

ZAMAWIAJĄCY:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach,
ul. Drogowców 2, 32-400 Myślenice.

WYKONAWCA:
Roboty Ziemne Koparką Teresa Chlebda Raciborsko 261, 32-020 Wieliczka

Przedmiot umowy:
„Wynajem sprzętu wraz z operatorem oraz samochodu ciężarowego wraz z kierowcą z podziałem na 3 zadania”.

Oryginał umowy znajduje się w ZDW – RDW w Myślenicach.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW – RDW w Myślenicach.Data zawarcia umowy : 20.07.2009r
Numer umowy : 39/2009/RDWM

Strony umowy:

ZAMAWIAJĄCY:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach,
ul. Drogowców 2, 32-400 Myślenice.

WYKONAWCA:
„SALTRANS“ Sp. z o.o. ul. Jedynaka 30, 32-020 Wieliczka

Przedmiot umowy:
„Wynajem sprzętu wraz z operatorem oraz samochodu ciężarowego wraz z kierowcą z podziałem na 3 zadania”.

Oryginał umowy znajduje się w ZDW – RDW w Myślenicach.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW – RDW w Myślenicac