Data publikacji:
26.06.2009
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach
Jakubowice 75
32-123 Proszowice
tel/fax (012) 386-38-30
Przedmiot zamówienia:
Remont dwóch mostów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 775 w miejscowościach Czechy i Przesławice - zaprojektuj i wybuduj
Numer postępowania / zamówienia:
ZP-17/RJ/2009
Rozstrzygnięcie postępowania:
  • Informacja o wyborze oferty
Umowa:
Data zawarcia umowy : 10.07.2009 r.
Numer umowy : RDW-J-V- 31/2009
Remont dwóch mostów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 775 w miejscowościach Czechy i Przesławice - zaprojektuj i wybuduj.
Strony umowy:
ZAMAWIAJACY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach 75, 32-100 Proszowice
WYKONAWCA : SPETREM Sp. z o.o. 41-709 Ruda Śląska, ul. Czarnoleśna 18
Oryginał umowy znajduje się w ZDW – RDW Jakubowice
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - RDW Jakubowice

W. Kozerski