Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 501
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZDW-DN-4-271-1-3/21 „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na... usługi
2 ZDW-DN-4-271-1-4/21 Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego mostu na rzece Dunajec w m... usługi
3 RDWNS-271-2-1/21 „Dostawa mieszanki mineralno – bitumicznej w workach, do układania... dostawy
4 ZDW-DU-3-271-ZMW/5/2021 „Remont oświetlenia zewnętrznego na ternie ZDW w Krakowie przy ul... roboty budowlane
5 RDWK-271-2-2/21 Bieżaca konserwacja i utrzymanie w należytej prawności technicznej... usługi
6 RDWM-271-2-2/21 Bieżąca konserwacja i utrzymanie w należytej sprawności technicznej... usługi
7 RDWM-271-2-3/21 Bieżąca konserwacja i utrzymanie w należytej sprawności technicznej... usługi
8 ZDW-DN-4-271-1-8/21 Aktualizacja oprogramowania OMCS 2021 Map Viewer Windows Server 2019... dostawy
9 RDWK-271-2-3/21 Konserwacja instalacji artystycznej na rondzie w m Balice DW774 roboty budowlane
10 ZDW-DN-4-271-1-5/21 Aktualizacja projektów stałej organizacji ruchu dla dróg... usługi
11 RDWM-271-2-4/21 Dostawa rur stalowych ocynkowanych. dostawy
12 RDWK-271-2-5/21 Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów pochodzących z dróg... usługi
13 RDWK-271-2-6/21 Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów pochodzących z dróg... usługi
14 RDWM-271-2-6/21 Dostawa rur stalowych ocynkowanych. dostawy
15 ZDW-DN-4-271-1-11/21 Malowanie korytarzy na I i II piętrze w budynku administracyjnym ZDW... roboty budowlane
Strona 1 z 34