Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 494
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
121 RDWNS-271-2-14/21 „Regulacja studni kanalizacyjnej w/c DW 957 w m. Nowy Targ ul... roboty budowlane
122 RDWK-271-2-24/21 „ Bieżąca konserwacja odwodnienia na obiektach mostowych po... roboty budowlane
123 RDWT-271-2-17/21 Ścięcie zawyżonych poboczy przy drogach administrowanych przez RDW... roboty budowlane
124 ZDW-DN-4-271-1-54/21 Wykonanie utwardzenia placu na terenie Posterunku Drogowego w Suchej... roboty budowlane
125 ZDW-DN-4-271-1-55/21 Montaż punktowych elementów odblaskowych wielokierunkowych szklanych... roboty budowlane
126 RDWM-271-2-17/21 Wykonanie narzutu kamiennego wielkogabarytowego przy podporze mostu... roboty budowlane
127 RDWT-271-2-29/21 Remont chodnika w ciągu DW 980 w miejscowości Biskupice Melsztyńskie roboty budowlane
128 - Licencja na korzystanie z LEX on-line usługi
129 RDWM-271-2-18/21 Roboty naprawcze na DW 964 w m. Wieliczka do umowy nr 26/2013/ZDW. roboty budowlane
130 RDWK-271-2-25/2021 „Bieżące oczyszczenie przestrzeni przy obiektach inżynierskich... roboty budowlane
131 ZDW-DN-4-271-1-57/21 Dostawa modułów SAM AV2 na potrzeby rozbudowy systemu Małopolska... dostawy
132 ZDW-DN-4-271-1-56/21 Konserwacja i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej,... usługi
133 ZDW-DN-4-271-1-58/21 Naprawa uszkodzeń sygnalizacji akomodacyjnej na DW 791 w m. Olkusz... roboty budowlane
134 RDWT-271-2-31/21 Remont schodów zewnętrznych w budynku Obwodu Drogowego w Sieradzy roboty budowlane
135 RDWNS-271-2-15/21 „Likwidacja skutków ulewnych deszczy i roboty naprawcze na obiektach... roboty budowlane
Strona 9 z 33