Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 499
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
136 RDWT-271-2-34/21 Wykonanie przeglądu dwóch stacji pompowni wód deszczowych EPS P40 i... usługi
137 RDWT-271-2-35/21 Dostawa elektronarzędzi dla potrzeb Obwodu Drogowego w Sieradzy dostawy
138 RDWM-271-2-19/21 Dostawa elementów odstraszających zwierzynę tzw. „wilczych oczu”. dostawy
139 Rdwk-271-2-26/2021 „Usługi pielęgnacyjne na rondach w ciągu dróg wojewódzkich”, usługi
140 RDWT-271-2-37/21 Remont opaski fundamentowej w budynku Obwodu Drogowego w Sieradzy roboty budowlane
141 ZDW-DN-4-271-1-61/21 Pełnienie nadzoru autorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn... usługi
142 ZDW-DN-4-271-1-59/21 Roboty naprawcze na DW 953 i DW 955 roboty budowlane
143 ZDW-DN-4-271-1-62/21 Zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową DW 966 odc. 100 km 1+710 –... usługi
144 RDWT-271-2-41/21 Remont schodów zewnętrznych w budynku Obwodu Drogowego w Sieradzy roboty budowlane
145 RDWT-271-2-42/21 Remont chodnika w ciągu DW 977 w m. Łużna roboty budowlane
146 RDWT-271-2-36/21 Serwis olejowo - filtrowy ciągnika New Holland usługi
147 RDWK-271-2-27/2021 Zakup agregatu z modułem spawalniczym. dostawy
148 RDWNS-271-2-18/21 "Roboty odwadniające i naprawcze elementów pasa drogowego DW 968, 969” roboty budowlane
149 ZDW-DN-4-271-1-63/21 Modernizacja ronda w ciągu DW 791 w m. Klucze roboty budowlane
150 RDWT-271-2-47/21 Remont schodów zewnętrznych w budynku Obwodu Drogowego w Sieradzy roboty budowlane
Strona 10 z 34