Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 501
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 - Licencja na korzystanie z LEX on-line usługi
2 DI-1-532-1/23 Usługi badawcze odcinka doświadczalnego innowacyjnej nawierzchni w... usługi
3 DN-1 Opracowanie analizy finansowej i ekonomicznej (w tym analizy... usługi
4 DN-1 Opracowanie analizy finansowej i ekonomicznej (w tym analizy... usługi
5 DN-1 Opracowanie analizy finansowej i ekonomicznej (w tym analizy... usługi
6 DN-1 Opracowanie analizy finansowej i ekonomicznej (w tym analizy... usługi
7 DN-1 Opracowanie analizy finansowej i ekonomicznej (w tym analizy... usługi
8 DN-3-271-19/21 Utrzymanie czystości i porządku na obiekcie Rejonu Dróg Wojewódzkich... usługi
9 DU-4-271-1/23 Aktualizacja projektów stałej organizacji ruchu dla dróg... usługi
10 DU-4-sprawy wewnętrzne-1-4/2022 Awaryjna naprawa uszkodzeń sygnalizacji akomodacyjnej na DW 963 w... roboty budowlane
11 DU-5/UNSS/1/2023 Wykonanie naklejek do promocji MKA dostawy
12 DU2-271-1/2023 Zakup inwestycyjny sprzętu laboratoryjnego na potrzeby ZDW Kraków dostawy
13 RDWJ-271-2-7/21 Wywóz odpadów komunalnych pochodzących ze sprzątania dróg usługi
14 RDWJ-271-2-7/21 Odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych pochodzących ze... usługi
15 RDWJ-271/2-1/21 Dostawa mieszanki mineralno – bitumicznej w workach, do układania na... dostawy
Strona 1 z 34