Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 467
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 - Licencja na korzystanie z LEX on-line usługi
2 DI-1-532-1/23 Usługi badawcze odcinka doświadczalnego innowacyjnej nawierzchni w... usługi
3 DN-3-271-19/21 Utrzymanie czystości i porządku na obiekcie Rejonu Dróg Wojewódzkich... usługi
4 DU-4-271-1/23 Aktualizacja projektów stałej organizacji ruchu dla dróg... usługi
5 DU-4-sprawy wewnętrzne-1-4/2022 Awaryjna naprawa uszkodzeń sygnalizacji akomodacyjnej na DW 963 w... roboty budowlane
6 DU-5/UNSS/1/2023 Wykonanie naklejek do promocji MKA dostawy
7 RDWJ-271-2-7/21 Wywóz odpadów komunalnych pochodzących ze sprzątania dróg usługi
8 RDWJ-271-2-7/21 Odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych pochodzących ze... usługi
9 RDWJ-271/2-1/21 Dostawa mieszanki mineralno – bitumicznej w workach, do układania na... dostawy
10 RDWJ-271/2-11/21 Usługi związane z koszeniem traw i samosiewów w pasie DW 773, 794... usługi
11 RDWJ-271/2-11/21 Usługi związane z koszeniem traw i samosiewów w pasie DW 773, 794... usługi
12 RDWJ-271/2-11/22 Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Rejonu Dróg Wojewódzkich... usługi
13 RDWJ-271/2-12/21 Naprawa po kolizji drogowej słupa aktywnego przejścia dla pieszych... roboty budowlane
14 RDWJ-271/2-12/22 Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Rejonu Dróg Wojewódzkich... usługi
15 RDWJ-271/2-13/21 Awaryjna naprawa instalacji elektrycznej w budynku Obwodu Drogowego... roboty budowlane
Strona 1 z 32