Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 499
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
121 RDWNS-271-2-92/22 Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy dla... usługi
122 RDWNS/UNSS/4/2023 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Obwodu Drogowego w... usługi
123 RDWNS/UNSS/5/2023 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Obwodu Drogowego w... usługi
124 RDWT-2-58/2021 Utrzymanie czystości i porządku w obiekcie Rejonu Dróg Wojewódzkich... usługi
125 RDWT-271-2-10/21 Likwidacja przełomów w ciągu DW 973 Hubenice - Kozłów roboty budowlane
126 RDWT-271-2-13/22 Dostawa profili stalowych do Obwodu Drogowego w Sieradzy dostawy
127 RDWT-271-2-14/22 Jednokrotne koszenie poboczy w ciągu DW 768, 964, 975, 980, 977, 980... usługi
128 RDWT-271-2-16/21 Zakup wiertni hydraulicznej do ciągnika dostawy
129 RDWT-271-2-16/22 jednokrotne koszenie poboczy w ciągu DW 768, 964, 975, 980, 977 na... usługi
130 RDWT-271-2-17/21 Ścięcie zawyżonych poboczy przy drogach administrowanych przez RDW... roboty budowlane
131 RDWT-271-2-17/22 Remont chodnika przy DW 977 w m. Tuchów roboty budowlane
132 RDWT-271-2-18/22 Dostawa profili stalowych do Obwodu Drogowego w Sieradzy dostawy
133 RDWT-271-2-19/22 Dostawa farby do Obwodu Drogowego w Sieradzy dostawy
134 RDWT-271-2-2/21 Świadczenia psychologiczne na potrzeby realizacji służby medycyny... usługi
135 RDWT-271-2-20/22 "Zakup części naprawczej do rębaka" dostawy
Strona 9 z 34