Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 494
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
16 RDWJ-271/2-11/21 Usługi związane z koszeniem traw i samosiewów w pasie DW 773, 794... usługi
17 RDWJ-271/2-11/21 Usługi związane z koszeniem traw i samosiewów w pasie DW 773, 794... usługi
18 RDWJ-271/2-11/22 Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Rejonu Dróg Wojewódzkich... usługi
19 RDWJ-271/2-12/21 Naprawa po kolizji drogowej słupa aktywnego przejścia dla pieszych... roboty budowlane
20 RDWJ-271/2-12/22 Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Rejonu Dróg Wojewódzkich... usługi
21 RDWJ-271/2-13/21 Awaryjna naprawa instalacji elektrycznej w budynku Obwodu Drogowego... roboty budowlane
22 RDWJ-271/2-14/21 Utrzymanie czystości i porządku na obiekcie Rejonu Dróg Wojewódzkich... dostawy
23 RDWJ-271/2-3/21 Wykonanie tymczasowego doraźnego doświetlenia przejścia dla pieszych... roboty budowlane
24 RDWJ-271/2-5/21 Wywóz odpadów komunalnych pochodzących ze sprzątania dróg usługi
25 RDWJ-271/2-6/21 Dostawa rur stalowych ocynkowanych dostawy
26 RDWK-271-2-10/21 Dostawa rur stalowych dla RDW w Krakowie z/s w Zabierzowie dostawy
27 Rdwk-271-2-11/21 Wymiana odwodnienia liniowego w rejonie przejazdu... roboty budowlane
28 RDWK-271-2-12/21 „ Bieżąca konserwacja mostu w m. Wygiełzów w ciągu DW 781 odc.085 km... roboty budowlane
29 RDWK-271-2-13/21 Wymiana odwodnienia liniowego w rejonie przejazdu... roboty budowlane
30 RDWK-271-2-14/21 Montaż barieroporęczy na DW 780 w m. Libiąż odc. 240 km 0+980 do 1+042 roboty budowlane
Strona 2 z 33