Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 494
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
76 RDWM-271-2-3/21 Bieżąca konserwacja i utrzymanie w należytej sprawności technicznej... usługi
77 RDWM-271-2-33/22 Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Rejonu Dróg Wojewódzkich... usługi
78 RDWM-271-2-36/22 Zakup noży do rębaka dostawy
79 RDWM-271-2-4/21 Dostawa rur stalowych ocynkowanych. dostawy
80 RDWM-271-2-5/21 Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów pochodzących z dróg. usługi
81 RDWM-271-2-6/21 Dostawa rur stalowych ocynkowanych. dostawy
82 RDWM-271-2-7/21 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni porowatej dwuwarstwowej... usługi
83 RDWM-271-2-8/21 Zabezpieczenie antykorozyjne poręczy na przepustach i obiektach... roboty budowlane
84 RDWM-271-2-9/21 Wymiana poręczy mostowych U-11 na przepustach w ciągu DW 957, 955. roboty budowlane
85 RDWM/UNSS/1/2023 Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych oraz... usługi
86 RDWM/UNSS/2/2023 Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych oraz... usługi
87 RDWM/UNSS/3/2023 Bieżąca konserwacja i utrzymanie w należytej sprawności technicznej... usługi
88 RDWM/UNSS/4/2023 Bieżąca konserwacja i utrzymanie w należytej sprawności technicznej... usługi
89 RDWM/UNSS/5/2023 Bieżąca konserwacja i utrzymanie w należytej sprawności technicznej... usługi
90 RDWNS-271-2-1/21 „Dostawa mieszanki mineralno – bitumicznej w workach, do układania... dostawy
Strona 6 z 33