Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 499
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
91 RDWNS-271-2-1/22 Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy dla... usługi
92 RDWNS-271-2-10/21 „Dostawa bitumicznej masy zalewowej do szczelin i dylatacji,... dostawy
93 RDWNS-271-2-10/22 Dostawa mieszanki mineralno-bitumicznej w workach do układania na... dostawy
94 RDWNS-271-2-11/21 „Dostawa elementów odstraszających zwierzynę tzw. „wilczych oczu” dostawy
95 RDWNS-271-2-12/21 „Roboty naprawcze na rondzie w m. Zabrzeż w ciągu DW 969” roboty budowlane
96 RDWNS-271-2-13/21 „Roboty rozbiórkowe i porządkowe na terenie oberwanej skarpy w/c DW... roboty budowlane
97 RDWNS-271-2-14/21 „Regulacja studni kanalizacyjnej w/c DW 957 w m. Nowy Targ ul... roboty budowlane
98 RDWNS-271-2-15/21 „Likwidacja skutków ulewnych deszczy i roboty naprawcze na obiektach... roboty budowlane
99 RDWNS-271-2-17/21 „Awaryjna naprawa uszkodzonych poręczy na obiekcie w/c DW 981” roboty budowlane
100 RDWNS-271-2-18/21 "Roboty odwadniające i naprawcze elementów pasa drogowego DW 968, 969” roboty budowlane
101 RDWNS-271-2-19/21 Zakup wózka paletowego elektrycznego dostawy
102 RDWNS-271-2-2/21 „Ramowanie i oczyszczenie skarpy skalnej w ciągu DW 971” roboty budowlane
103 RDWNS-271-2-2/22 Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy dla... usługi
104 RDWNS-271-2-20/21 Zakup przyczepy samochodowej o ładowności 1,5 t dostawy
105 RDWNS-271-2-21/21 „Prace remontowe obiektu Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu ul... roboty budowlane
Strona 7 z 34