Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 494
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZUM/UM -8/2022 Świadczenie usług medycyny pracy. usługi
2 ZDW/PW/2022/192/DI-2/AP Wykonanie opinii technicznej (ekspertyzy) w zakresie prawidłowości... usługi
3 ZDW/DI6/271-1/004/23 Pomiary hałasu wraz z analizą wyników oraz weryfikacja skuteczności... usługi
4 ZDW-RDWT-271-1-090/23 "Dostawa elementów odstraszających zwierzynę tzw. wilczych oczu" dostawy
5 ZDW-RDWNS-271-1-082/23 Ramowanie i oczyszczanie skarpy skalnej w ciągu DW 971 roboty budowlane
6 ZDW-RDWM-271-1-077/23 Dostawa elementów odstraszających zwierzynę tzw. „wilczych oczu” dostawy
7 ZDW-RDWM-271-1-030/23 Zakup i dostawa wody mineralnej dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w... dostawy
8 ZDW-RDWK-271-1-066/23 Aktualizacja dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem odpowiednich... usługi
9 ZDW-RDWK-271-1-048/23 Naprawa infrastruktury przydrogowej (latarni ulicznej) w ciągu DW... usługi
10 ZDW-RDWK-271-1-047/23 Nasadzenia i utrzymanie roślin /kwiatów/ na dwóch rondach w ciągu DW 774... usługi
11 ZDW-RDWK-271-1-035/23 Nasadzenia i utrzymanie drzew na Obwodnicy Olkusza. usługi
12 ZDW-RDWK-271-1-034/2023 Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych niesegregowanych odpadów z ZDW... usługi
13 ZDW-RDWK-271-072/23 Ekspertyza techniczna estakady w ciągu DW 933 (obwodnica Oświęcimia)... dostawy
14 ZDW-RDWJ-271-1-026/23 Zakup i dostawa wody mineralnej dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w... dostawy
15 ZDW-DU-5-271-1-007/23 Opracowanie wdrożenie i uruchomienie usługi redystrybucji danych z... usługi
Strona 1 z 33