Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 499
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
121 ZDW-DN-4-271-1-66/21 Dostawa stacji meteo dostawy
122 ZDW-RDWK-271-072/23 Ekspertyza techniczna estakady w ciągu DW 933 (obwodnica Oświęcimia)... dostawy
123 sprawy wewnętrzne DN-8 Film promocyjny zadań realizowanych przez ZDW w Krakowie usługi
124 sprawy wewnętrzne DN-5 Instalacja, konfiguracja oraz migracja danych serwera Web IIS... usługi
125 sprawy wewnętrzne RDWM Jednokrotne koszenie poboczy w ciągu dróg wojewódzkich nr 964, 968 i... usługi
126 RDWT-271-2-16/22 jednokrotne koszenie poboczy w ciągu DW 768, 964, 975, 980, 977 na... usługi
127 sprawy wewnętrzne RDWT Jednokrotne koszenie poboczy w ciągu DW 768, 964, 975, 980, 977 na... usługi
128 sprawy wewnętrzne RDWT Jednokrotne koszenie poboczy w ciągu DW 768, 964, 975, 980, 977 na... usługi
129 RDWT-271-2-14/22 Jednokrotne koszenie poboczy w ciągu DW 768, 964, 975, 980, 977, 980... usługi
130 ZDW-DN-4-271-1-98/21 Kompleksowa obsługa prawna ZDW Kraków usługi
131 sprawy wewnętrzne DN-5 Konfiguracja infrastruktury sieciowo-serwerowej usługi
132 ZDW-DN-4-271-1-56/21 Konserwacja i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej,... usługi
133 RDWK-271-2-3/21 Konserwacja instalacji artystycznej na rondzie w m Balice DW774 roboty budowlane
134 RDWK-271-2-7/21 Konserwacja instalacji artystycznej na rondzie w m Balice DW774 roboty budowlane
135 RDWK-272-2-9/21 Konserwacja instalacji artystycznej na rondzie w m Balice DW774 roboty budowlane
Strona 9 z 34