Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 499
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
136 ZDW-DN-4-271-1-43/21 Konserwacja nawierzchni na drodze wojewódzkiej nr 993 w miejscowości... roboty budowlane
137 ZDW-DN-4-271-1-42/21 Konsultacja rozbiórki i relokacji elementów drewnianego budynku... usługi
138 ZDW-DU-5-271-1-003/23 Korekta lokalizacji automatów MKA usługi
139 ZDW-DU-5-271-1-011/23 Korekta lokalizacji urządzeń MKA usługi
140 - Licencja na korzystanie z LEX on-line usługi
141 RDWM-271-2-16/21 Likwidacja przełomów na DW 953 w m. Skawina. roboty budowlane
142 RDWT-271-2-10/21 Likwidacja przełomów w ciągu DW 973 Hubenice - Kozłów roboty budowlane
143 ZDW-DN-4-271-1-11/21 Malowanie korytarzy na I i II piętrze w budynku administracyjnym ZDW... roboty budowlane
144 RDWT-271-2-45/22 Malowanie ścian budynku Obwodu Drogowego w Sieradzy roboty budowlane
145 RDWM-271-2-7/21 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni porowatej dwuwarstwowej... usługi
146 ZDW-DN-4-271-1-81/21 Modernizacja centrali telefonicznej usługi
147 ZDW-DN-4-271-1-91/21 Modernizacja korpusu drogowego DW 773 w m. Sułoszowa roboty budowlane
148 sprawy wewnętrzne DU-3 Modernizacja obiektów Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie roboty budowlane
149 ZDW-DU-3-271-ZMW/18/2021 Modernizacja ośrodka konferencyjno – wypoczynkowego w Zakopanem przy... roboty budowlane
150 ZDW-DN-4-271-1-53/21 Modernizacja ośrodka konferencyjno-wypoczynkowego w Zakopanem przy... roboty budowlane
Strona 10 z 34