Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 494
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
46 sprawy wewnętrzne DU-5 Analiza ruchu dla dróg wojewódzkich 971 i 981 na terenie Krynicy... usługi
47 sprawy wewnętrzne DN-10 Archiwizacja dokumentów do archiwum zakładowego ZDW w Krakowie wraz... usługi
48 ZDW-DI-2-271-1-001/23 Audyt Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla dokumentacji projektowej... usługi
49 RDWT-271-2-6/21 Awaryjna naprawa chodnika mostu w miejscowości Siedliska w ciągu DW... roboty budowlane
50 RDWJ-271/2-13/21 Awaryjna naprawa instalacji elektrycznej w budynku Obwodu Drogowego... roboty budowlane
51 RDWT-271-2-4/21 Awaryjna naprawa opaski fundamentowej oraz nawierzchni na wjeździe... roboty budowlane
52 sprawy wewnętrzne DU-4 Awaryjna naprawa sygnalizacji akomodacyjnej na DW 791 w m. Olkusz roboty budowlane
53 DU-4-sprawy wewnętrzne-1-4/2022 Awaryjna naprawa uszkodzeń sygnalizacji akomodacyjnej na DW 963 w... roboty budowlane
54 sprawy wewnętrzne DU-4 Awaryjna naprawa uszkodzeń urządzeń BRD zlokalizowanych na drogach... roboty budowlane
55 sprawy wewnętrzne RDWT Awaryjna powypadkowa naprawa samochodu marki Fiat Ducato usługi
56 sprawy wewnętrzne DU-4 Awaryjna wymiana słupa oświetlenia ulicznego w m. Rzozów na... usługi
57 sprawy wewnętrzne DU-4 Awaryjna wymiana uszkodzonego słupa układu doświetlenia przejścia... roboty budowlane
58 sprawy wewnętrzne RDWM Awaryjne oczyszczenie przepustu pod DW 968 w m. Kasinka Mała usługi
59 ZDW-DN-4-271-1-41/21 Badania diagnostyczne nawierzchni DW 966 Wieliczka – Tymowa i DW 981... usługi
60 RDWK-271-2-2/21 Bieżaca konserwacja i utrzymanie w należytej prawności technicznej... usługi
Strona 4 z 33