Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 499
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
466 ZDW-DU-3-271-ZMW/33/2022 „Remont budynku garażowego w miejscowości Piwniczna Zdrój ul... roboty budowlane
467 ZDW-DU-3-271-ZMW/32/2022 „Remont budynku garażowego w miejscowości Piwniczna Zdrój ul... roboty budowlane
468 ZDW-DU-3-271-ZMW/23/2022 „Remont miejsc postojowych na terenie nieruchomości w Nowym Sączu... roboty budowlane
469 ZDW-DU-3-271-ZMW/26/2022 „Remont miejsc postojowych na terenie nieruchomości w Nowym Sączu... roboty budowlane
470 ZDW-DU-3-271-ZMW/30/2022 „Remont miejsc postojowych na terenie nieruchomości w Nowym Sączu... roboty budowlane
471 ZDW-DU-3-271-ZMW/26/2021 „Remont odwodnienia budynku administracyjnego RDW w Jakubowicach” roboty budowlane
472 ZDW-DU-3-271-ZMW/8/2022 „Remont ośrodka konferencyjno – wypoczynkowego w Zakopanem przy ul... roboty budowlane
473 ZDW-DU-3-271-ZMW/5/2021 „Remont oświetlenia zewnętrznego na ternie ZDW w Krakowie przy ul... roboty budowlane
474 RDWNS-271-2-6/21 „Roboty konserwacyjno-naprawcze na dwóch obiektach mostowych w ciągu... roboty budowlane
475 RDWNS-271-2-12/21 „Roboty naprawcze na rondzie w m. Zabrzeż w ciągu DW 969” roboty budowlane
476 RDWNS-271-2-13/21 „Roboty rozbiórkowe i porządkowe na terenie oberwanej skarpy w/c DW... roboty budowlane
477 ZDW-DU-3-271-ZMW/7/2022 „Roboty w zakresie kształtowania terenu ZDW w Krakowie przy ul... roboty budowlane
478 ZDW-DN-4-271-1-3/21 „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na... usługi
479 RDWK-271-2-48/2022 „Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Rejonu Dróg... usługi
480 RDWNS-271-2-88/22 „Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Rejonu Dróg... usługi
Strona 32 z 34