Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 501
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
121 RDWJ-271/2-12/22 Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Rejonu Dróg Wojewódzkich... usługi
122 RDWJ-271/2-11/22 Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Rejonu Dróg Wojewódzkich... usługi
123 sprawy wewnętrzne RDWNS Wykonanie, dostawa oraz montaż mebli biurowych do siedziby RDWNS dostawy
124 RDWK-271-2-47/2022 Dostawa polimerobetonowych produktów tj rusztów wpustu ulicznego w... dostawy
125 ZDW-DU-3-271-ZMW/34/2022 „Remont budynku garażowego w miejscowości Piwniczna Zdrój ul... roboty budowlane
126 sprawy wewnętrzne RDWM Wymiana warstwy ścieralnej DW 953 w m. Zebrzydowice roboty budowlane
127 ZDW-DU-3-271-ZMW/33/2022 „Remont budynku garażowego w miejscowości Piwniczna Zdrój ul... roboty budowlane
128 sprawy wewnętrzne RDWNS Wykonanie, dostawa oraz montaż mebli biurowych do siedziby RDWNS dostawy
129 sprawy wewnętrzne DN-5 Zakup oprogramowania komputerowego dostawy
130 RDWT-271-2-39/22 Wykonanie przeglądu dwóch stacji pompowni wód deszczowych EPS P40 i... usługi
131 sprawy wewnętrzne DN-5 Zakup oprogramowania BricsCAD dostawy
132 ZDW-DU-3-271-ZMW/32/2022 „Remont budynku garażowego w miejscowości Piwniczna Zdrój ul... roboty budowlane
133 sprawy wewnętrzne DU-5 Przeniesienie stacji meteo na DW 957 – przełęcz Krowiarki roboty budowlane
134 sprawy wewnętrzne DU-3 Dostawa 2 500 l. oleju opałowego (kod CN: 2710 19 47) dostawy
135 sprawy wewnętrzne DN-3 Dostawa i montaż mebli biurowych dostawy
Strona 9 z 34