Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 466
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
136 sprawy wewnętrzne DU-5 Naprawy pogwarancyjne systemu MKA – automaty biletowe i terminale... usługi
137 sprawy wewnętrzne DN-10 Archiwizacja dokumentów do archiwum zakładowego ZDW w Krakowie wraz... usługi
138 sprawy wewnętrzne RDWM Wykonanie awaryjnego koszenia poboczy w ciągu DW 964, 968 i DW... usługi
139 sprawy wewnętrzne RDWM Awaryjne oczyszczenie przepustu pod DW 968 w m. Kasinka Mała usługi
140 sprawy wewnętrzne DU-1 Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego mostu na potoku Muszynka w... usługi
141 sprawy wewnętrzne RDWJ Odbiór i utylizacja opon zebranych z pasa drogowego Zarządu Dróg... dostawy
142 RDWNS-271-2-55/22 „Zakup i dostawa odzieży (kurtek zimowych) dla pracowników” dostawy
143 RDWT-271-2-24/22 Wykonanie awaryjnego koszenia w ciągu DW 768, 964, 975, 980 na... usługi
144 sprawy wewnętrzne DN-3 Przygotowanie opinii w zakresie analizy zgodności procedury... usługi
145 sprawy wewnętrzne DU-3 Projekt informacji wizualnej na elewacji budynku ZDW w Krakowie usługi
146 ZDW-DU-3-271-ZMW/21/2022 „Prace remontowe na terenie nieruchomości w Nowym Sączu przy ul... roboty budowlane
147 ZDW-DU-3-271-ZMW/12/2022 „Prace remontowe na terenie nieruchomości w Nowym Sączu przy ul... roboty budowlane
148 sprawy wewnętrzne RDWNS Wynajem koparki i dostarczenie masy ziemno-skalnej DW 971 m... usługi
149 sprawy wewnętrzne DU-3 Urządzenie terenów zielonych na terenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w... usługi
150 sprawy wewnętrzne RDWT Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Obwodu Drogowego w... usługi
Strona 10 z 32