Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 501
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
16 DN-1 Opracowanie analizy finansowej i ekonomicznej (w tym analizy... usługi
17 DN-1 Opracowanie analizy finansowej i ekonomicznej (w tym analizy... usługi
18 DN-1 Opracowanie analizy finansowej i ekonomicznej (w tym analizy... usługi
19 DN-1 Opracowanie analizy finansowej i ekonomicznej (w tym analizy... usługi
20 ZDW/DI6/271-1/004/23 Pomiary hałasu wraz z analizą wyników oraz weryfikacja skuteczności... usługi
21 DU2-271-1/2023 Zakup inwestycyjny sprzętu laboratoryjnego na potrzeby ZDW Kraków dostawy
22 ZDW-DU-5-271-1-007/23 Opracowanie wdrożenie i uruchomienie usługi redystrybucji danych z... usługi
23 ZDW-RDWJ-271-1-028/23 Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych oraz... usługi
24 ZDW-RDWJ-271-1-026/23 Zakup i dostawa wody mineralnej dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w... dostawy
25 ZDW-DU-5-271-1-005/23 Wykonanie ewidencji tras rowerowych oraz leżących w ich ciągu... usługi
26 ZDW-DU-1-271-1-001/23 Przygotowanie materiałów związanych z wykonaniem infrastruktury... usługi
27 ZDW-RDWK-271-1-047/23 Nasadzenia i utrzymanie roślin /kwiatów/ na dwóch rondach w ciągu DW 774... usługi
28 ZDW-DU-1-271-1-002/23 Opracowanie projektu remontu mostu w ciągu DW 971 odc. 045 km 11+060 na... usługi
29 ZDW-DU-5-271-1-006/23 Budowa linii stałego zasilania do stacji ITS - Wierch Poroniec usługi
30 ZDW-DU-5-271-1-004/23 Usługa kolokacji serwerów usługi
Strona 2 z 34