Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 499
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
181 sprawy wewnętrzne RDWNS Wynajem koparki i dostarczenie masy ziemno-skalnej DW 971 m... usługi
182 sprawy wewnętrzne DU-3 Urządzenie terenów zielonych na terenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w... usługi
183 sprawy wewnętrzne RDWT Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Obwodu Drogowego w... usługi
184 sprawy wewnętrzne RDWT Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy dla... usługi
185 sprawy wewnętrzne RDWK Regulacja wysokościowa 3 szt. włazów studni rewizyjnych na Obwodnicy... roboty budowlane
186 RDWT-271-2-20/22 "Zakup części naprawczej do rębaka" dostawy
187 sprawy wewnętrzne DN-3 Dostawa i montaż mebli biurowych dostawy
188 sprawy wewnętrzne RDWNS Wykonanie, dostawa oraz montaż mebli biurowych w siedzibie RDWNS dostawy
189 sprawy wewnętrzne DN-3 Zakup i dostawa środków ochrony osobistej, sprzętów oraz środków do... dostawy
190 sprawy wewnętrzne DN-3 Zakup i dostawa środków ochrony osobistej, sprzętów oraz środków do... dostawy
191 sprawy wewnętrzne RDWT Jednokrotne koszenie poboczy w ciągu DW 768, 964, 975, 980, 977 na... usługi
192 sprawy wewnętrzne DI-4 Wykonanie operatu szacunkowego wyceny dla 18 działek położonych w... usługi
193 sprawy wewnętrzne RDWT Jednokrotne koszenie poboczy w ciągu DW 768, 964, 975, 980, 977 na... usługi
194 sprawy wewnętrzne DN-3 Wykonanie przeglądu klimatyzacji w siedzibie Zarządu Dróg... usługi
195 sprawy wewnętrzne RDWT Naprawa kasetonów aktywnych przejścia pieszo-rowerowego w m. Ostrów roboty budowlane
Strona 13 z 34