Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 499
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
196 sprawy wewnętrzne RDWM Jednokrotne koszenie poboczy w ciągu dróg wojewódzkich nr 964, 968 i... usługi
197 sprawy wewnetrzne RDWM Remont skarpy DW 956 w m. Harbutowice roboty budowlane
198 sprawy wewnętrzne DN-3 Doręczanie świadczeń pieniężnych w formie przekazów pocztowych lub... usługi
199 sprawy wewnętrzne DN-8 Film promocyjny zadań realizowanych przez ZDW w Krakowie usługi
200 sprawy wewnętrzne DN-5 Instalacja, konfiguracja oraz migracja danych serwera Web IIS... usługi
201 sprawy wewnętrzne RDWT Usługa wywozu odpadów komunalnych segregowanych z nieruchomości w... usługi
202 sprawy wewnętrzne DU-5 Przeniesienie stacji monitorującej ID0075 w Ochotnicy Dolnej usługi
203 sprawy wewnętrzne DN-5 Konfiguracja infrastruktury sieciowo-serwerowej usługi
204 sprawy wewnętrzne DN-3 Świadczenie usług kompleksowego zabezpieczenia łączności... usługi
205 sprawy wewnętrzne RDWJ Zakup i dostawa wody mineralnej do Zarządu Dróg Wojewódzkich w... dostawy
206 RDWT-271-2-19/22 Dostawa farby do Obwodu Drogowego w Sieradzy dostawy
207 ZDW-DU-3-271-ZMW/19/2022 „Urządzenie terenów zielonych na terenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w... usługi
208 ZDW-DU-3-271-ZMW/15/2022 „Świadczenie usługi monitoringu pracy pojazdów do zimowego... usługi
209 RDWT-271-2-18/22 Dostawa profili stalowych do Obwodu Drogowego w Sieradzy dostawy
210 RDWT-271-2-17/22 Remont chodnika przy DW 977 w m. Tuchów roboty budowlane
Strona 14 z 34