Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 501
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
31 ZDW-DU-5-271-1-003/23 Korekta lokalizacji automatów MKA usługi
32 ZDW-RDWK-271-1-035/23 Nasadzenia i utrzymanie drzew na Obwodnicy Olkusza. usługi
33 ZDW-DI-6-271-1-003/23 Pomiary hałasu wraz z analizą wyników dla inwestycji pn. „Budowa... usługi
34 ZDW-RDWM-271-1-030/23 Zakup i dostawa wody mineralnej dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w... dostawy
35 ZDW-RDWK-271-1-034/2023 Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych niesegregowanych odpadów z ZDW... usługi
36 ZDW-DI-2-271-1-006/23 Opracowanie Audytu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla zadania... usługi
37 ZDW-DI-2-271-1-003/23 Opracowanie Audytu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla zadania... usługi
38 ZDW-DI-2-271-1-005/23 Opracowanie Audytu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla zadania pn... usługi
39 ZDW-DI-2-271-1-004/23 Opracowanie Audytu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla zadania... usługi
40 ZDW-DI-2-271-1-002/23 Opracowanie Audytu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla zadania pn... usługi
41 ZDW-DI-2-271-1-001/23 Audyt Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla dokumentacji projektowej... usługi
42 ZDW-DN-8-271-1-1/23 Przygotowanie filmów promocyjnych inwestycji realizowanych przez ZDW... usługi
43 RDWM/UNSS/5/2023 Bieżąca konserwacja i utrzymanie w należytej sprawności technicznej... usługi
44 DI-1-532-1/23 Usługi badawcze odcinka doświadczalnego innowacyjnej nawierzchni w... usługi
45 RDWK-UNSS/12/2023 Dostawa bitumicznej masy zalewowej do szczelin i dylatacji. dostawy
Strona 3 z 34