Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
10.03.2021
Typ zamówienia:
poniżej 130000 zł
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego mostu na rzece Dunajec w m. Dębno DW 969 odc. 070 km 1+962
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-1-4/21
Wadium:
nie dotyczy
Umowa:
Numer umowy : 10/2021/ZDW
Data zawarcia umowy : 05.03.2021 r.

PRZEDMIOT UMOWY: „Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego mostu na rzece Dunajec w m. Dębno DW 969 odc. 070 km 1+962"

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : FKprojekt Biuro Usług Inżynierskich Krzysztof Faron Łącko 870, 33-390 Łącko

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.