Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
23.03.2021
Typ zamówienia:
poniżej 130000 zł
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie z siedzibą w Zabierzowie
ul. Spokojna 1A
32-080 Zabierzów
tel. (012) 285-51-26, fax 285-51-98
Przedmiot zamówienia:
Bieżaca konserwacja i utrzymanie w należytej prawności technicznej przepompowni w Oświęcimu Dw.933.
Numer postępowania / zamówienia:
RDWK-271-2-2/21
Wadium:
Nie dotyczy.
Ogłoszenie / Zaproszenie:
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) / Opis potrzeb i wymagań (OPW):
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
29.03.2021
Rozstrzygnięcie postępowania:
Umowa:
Umowa nr :5/2021/RDWK z dn: 01.054.2021.
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie-Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie z/s w Zabierzowie ul.Spokojna 1 A,32-080 Zabierzów.
Wykonawca : Mariusz Podoba ELDREAM ul.Bukowska 70, 32-050 Skawina
Przedmiot umowy :Bieżaca konserwacja i utrzymanie w należytej prawności technicznej przepompowni w Oświęcimu Dw.933.
Org.umowy znajduje się w siedzibie RDW Kraków.