Data publikacji:
31.03.2021
Typ zamówienia:
poniżej 130000 zł
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Aktualizacja oprogramowania OMCS 2021 Map Viewer Windows Server 2019 Edition
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-1-8/21
Wadium:
nie dotyczy
Umowa:
Numer umowy : 31/2021/ZDW
Data zawarcia umowy : 24.03.2021 r.

PRZEDMIOT UMOWY: „Aktualizacja oprogramowania OMCS 2021 Map Viewer Windows Server 2019 Edition"

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : CONSOFT Sp. z o.o. ul. Na Mostkach 32A, 31-267 Kraków

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.

A.Kapusta