Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
07.04.2021
Typ zamówienia:
poniżej 130000 zł
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Aktualizacja projektów stałej organizacji ruchu dla dróg wojewódzkich na terenie Województwa Małopolskiego – z podziałem na części: Część 1 – droga wojewódzka nr 794, Część 2 – droga wojewódzka nr 955, Część 3 – droga wojewódzka nr 957, Część 4 – droga wojewódzka nr 964, Część 5 – droga wojewódzka nr 968
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-1-5/21
Wadium:
nie dotyczy
Umowa:
1. Numer umowy : 19/2021/ZDW
Data zawarcia umowy : 19.03.2021 r.

PRZEDMIOT UMOWY: „Aktualizacja projektów stałej organizacji ruchu dla dróg wojewódzkich na terenie Województwa Małopolskiego – z podziałem na części: Część 1 – droga wojewódzka nr 794"

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : EcoTraffic Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 101/223, 04-041 Warszawa

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.

2. Numer umowy : 20/2021/ZDW
Data zawarcia umowy : 19.03.2021 r.

PRZEDMIOT UMOWY: „Aktualizacja projektów stałej organizacji ruchu dla dróg wojewódzkich na terenie Województwa Małopolskiego – z podziałem na części: Część 2 – droga wojewódzka nr 955"

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : EcoTraffic Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 101/223, 04-041 Warszawa

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.

3. Numer umowy : 21/2021/ZDW
Data zawarcia umowy : 19.03.2021 r.

PRZEDMIOT UMOWY: „Aktualizacja projektów stałej organizacji ruchu dla dróg wojewódzkich na terenie Województwa Małopolskiego – z podziałem na części: Część 3 – droga wojewódzka nr 957"

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : EcoTraffic Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 101/223, 04-041 Warszawa

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.

4. Numer umowy : 22/2021/ZDW
Data zawarcia umowy : 19.03.2021 r.

PRZEDMIOT UMOWY: „Aktualizacja projektów stałej organizacji ruchu dla dróg wojewódzkich na terenie Województwa Małopolskiego – z podziałem na części: Część 4 – droga wojewódzka nr 964"

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : EcoTraffic Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 101/223, 04-041 Warszawa

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.

5. Numer umowy : 23/2021/ZDW
Data zawarcia umowy : 19.03.2021 r.

PRZEDMIOT UMOWY: „Aktualizacja projektów stałej organizacji ruchu dla dróg wojewódzkich na terenie Województwa Małopolskiego – z podziałem na części: Część 5 – droga wojewódzka nr 968"

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : EcoTraffic Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 101/223, 04-041 Warszawa

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.