Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
02.06.2021
Typ zamówienia:
poniżej 130000 zł
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie z siedzibą w Zabierzowie
ul. Spokojna 1A
32-080 Zabierzów
tel. (012) 285-51-26, fax 285-51-98
Przedmiot zamówienia:
„ Bieżąca konserwacja mostu w m. Wygiełzów w ciągu DW 781 odc.085 km 0+956”
Numer postępowania / zamówienia:
RDWK-271-2-12/21
Wadium:
Nie dotyczy
Ogłoszenie / Zaproszenie:
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
08.06.2021.
Informacje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz złożonych w postępowaniu i otwartych ofertach / wnioskach:
Rozstrzygnięcie postępowania:
Umowa:
Umowa nr 8/2021/RDWK z dnia 11.062021
Strony umowy :Zamawiający ZDW-RDW Kraków z/s w Zabierzowie ul.Spokojna 1 A,32-080 Zabierzow
Wykonawca: FHU ADIM Adam Kruszyna Biskupice 134 32-020 Wieliczka
Przedmiot umowy:„ Bieżąca konserwacja mostu w m. Wygiełzów w ciągu DW 781 odc.085 km 0+956”
Oryginał umowy znajduje się w siedzibie ZDW-RDW Kraków