Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
25.10.2021
Typ zamówienia:
poniżej 130000 zł
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Licencja na korzystanie z LEX on-line
Numer postępowania / zamówienia:
-
Wadium:
nie dotyczy
Umowa:
Numer umowy : 248/2021/ZDW; um. licencyjna :1320115399 z 30.09.2021 r.
Data zawarcia umowy : 14.10.2021 r.

PRZEDMIOT UMOWY: „Licencja na korzystanie z LEX on-line"

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.