Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
05.11.2021
Typ zamówienia:
poniżej 130000 zł
Rodzaj procedury:
tryb podstawowy – wariant 1
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie z siedzibą w Zabierzowie
ul. Spokojna 1A
32-080 Zabierzów
tel. (012) 285-51-26, fax 285-51-98
Przedmiot zamówienia:
„Usługi pielęgnacyjne na rondach w ciągu dróg wojewódzkich”,
Numer postępowania / zamówienia:
Rdwk-271-2-26/2021
Wadium:
Nie dotyczy
Ogłoszenie / Zaproszenie:
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) / Opis potrzeb i wymagań (OPW):
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
10.11.2021. godz.10:00
Informacje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz złożonych w postępowaniu i otwartych ofertach / wnioskach:
Rozstrzygnięcie postępowania:
Umowa:
Umowa nr :19/2021/RDWK z dn: 12.11.2021.
Strony umowy: Zamawiający Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie-Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie z/s w Zabierzowie ul.Spokojna 1 A.
Wykonawca : MK Marek Kurek ul.Ogrodowa 32 , 32-064 Niegoszowice.
Przedmiot umowy : Usługi pielęgnacyjne na rondach w ciągach dróg wojewódzkich.
Oryginał umowy znajduje się w siedzbie ZDW-RDW Kraków adres j/w.