Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
08.12.2021
Typ zamówienia:
poniżej 130000 zł
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie
ul. Ostrogskich 5a
33-100 Tarnów
tel. (014) 621-17-54, fax 621-17-24
Przedmiot zamówienia:
"Montaż konstrukcji wsporczej pod tablicę segmentową"
Numer postępowania / zamówienia:
RDWT-271-2-54/21
Wadium:
Brak
Ogłoszenie / Zaproszenie:
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) / Opis potrzeb i wymagań (OPW):
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
13.12.2021 r. godz. 08:00
Rozstrzygnięcie postępowania:
Umowa:
Numer umowy: 29/2021/RDWT

Data zawarcia umowy: 14.12.2021 r.

Przedmiot umowy: „Montaż konstrukcji wsporczej pod tablicę segmentową”

Zamawiający: Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów,

Wykonawca: WIMED Sp. z o.o., Sp. K., 33-170 Tuchów, ul. Tarnowska 48,

Oryginał umowy znajduje się w RDW Tarnów
Pełna treść umowy do wglądu w RDW Tarnów