Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
31.08.2022
Typ zamówienia:
poniżej 130000 zł
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie
ul. Ostrogskich 5a
33-100 Tarnów
tel. (014) 621-17-54, fax 621-17-24
Przedmiot zamówienia:
Wykonanie awaryjnego koszenia w ciągu DW 768, 964, 975, 980 na terenie RDW Tarnów w 2022 r.
Numer postępowania / zamówienia:
RDWT-271-2-24/22
Wadium:
Brak
Ogłoszenie / Zaproszenie:
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) / Opis potrzeb i wymagań (OPW):
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
06.09.2022 r.godz. 09:00
Informacje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz złożonych w postępowaniu i otwartych ofertach / wnioskach:
Rozstrzygnięcie postępowania:
Umowa:
Numer Umowy: 279/2022/ZDW
Data zawarcia umowy: 09.09.2022 r.

PRZEDMIOT UMOWY: Wykonanie awaryjnego koszenia poboczy w ciągu DW 768, 964, 975, 980 na terenie RDW Tarnów w 2022 r.

ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

WYKONAWCA: Przedsiębiorstwo Komunalno Budowlane KOMBUD Sp. z o.o., ul. Krynicka 6,
33-190 Ciężkowice.
Oryginał umowy znajduje się w ZDW Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW Wydział Zamówień Publicznych