Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
20.09.2022
Typ zamówienia:
poniżej 130000 zł
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
„Prace remontowe na terenie nieruchomości w Nowym Sączu przy ul. Głowackiego 34A oraz w Piwnicznej Zdroju przy ul. Kościuszki 1”
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DU-3-271-ZMW/22/2022
Wadium:
brak
Ogłoszenie / Zaproszenie:
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
w terminie do 03.10.2022 r. do godz. 12.00
Rozstrzygnięcie postępowania: