Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
29.09.2022
Typ zamówienia:
poniżej 130000 zł
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie z siedzibą w Zabierzowie
ul. Spokojna 1A
32-080 Zabierzów
tel. (012) 285-51-26, fax 285-51-98
Przedmiot zamówienia:
Dostawa elementów odstraszających zwierzynę tzw.Wilczych oczu.
Numer postępowania / zamówienia:
RDWK-271-2-32/2022
Wadium:
Nie dotyczy
Ogłoszenie / Zaproszenie:
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
05.10.2022 godz .10:00
Informacje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz złożonych w postępowaniu i otwartych ofertach / wnioskach:
Rozstrzygnięcie postępowania:
Umowa:
Umowa nr 310/2022/ZDW z 10.10.2022.
Przedmiot umowy :Dostawa elementów odstraszających zwierzynę tzw.wilczych oczu.
Strony umowy :
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul.Głowackiego 56 ,30-085 Kraków
Wykonawca :
DOBPLAST Sp z o.o. Szosa Gdańska 48 ,86-031 Osielsko

Oryginał umowy znajduje się w siedzibie -ZDW Kraków ul.Głowackiego 56.