Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
14.10.2022
Typ zamówienia:
poniżej 130000 zł
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Odtworzenie i umocnienie skarpy korpusu drogowego przy wylocie przepustu w ciągu DW 955 w m. Jawornik
Numer postępowania / zamówienia:
sprawy wewnętrzne RDWM
Wadium:
nie dotyczy
Umowa:
Numer umowy : 312/2022/ZDW
Data zawarcia umowy : 11.10.2022 r.

PRZEDMIOT UMOWY: „Odtworzenie i umocnienie skarpy korpusu drogowego przy wylocie przepustu w ciągu DW 955 w m. Jawornik"

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : PBM Sułkowscy Sp. J. ul. Fabryczna 1D, 34-600 Limanowa

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.