Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
23.11.2022
Typ zamówienia:
poniżej 130000 zł
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie z siedzibą w Zabierzowie
ul. Spokojna 1A
32-080 Zabierzów
tel. (012) 285-51-26, fax 285-51-98
Przedmiot zamówienia:
„Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w Krakowie z/s w Zabierzowie - z podziałem na części: Część nr 1-Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie z/s w Zabierzowie"
Numer postępowania / zamówienia:
RDWK-271-2-50/22
Wadium:
Nie dotyczy
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
30.11.2022 godz 10:00
Informacje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz złożonych w postępowaniu i otwartych ofertach / wnioskach:
Rozstrzygnięcie postępowania:
Umowa:
Umowa nr 379/2022/ZDW z dn: 06.12.2022
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul.Głowackiego 56 ,30-085 Kraków
Wykonawca Wojciech Woch prowadzący działalność gospodarcza pn: CYBERNET WMW Wojciech Woch ul.Krakowska 172,32-080 Zabierzów.
Przedmiot umowy : Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w Krakowie z/s w Zabierzowie z podziałem na części; Część nr 1-RDW Kraków z/s w Zabierzowie.
Oryginał umowy znajduje się w siedzibie ZDW Kraków ul.Głowackiego 56