Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
23.11.2022
Typ zamówienia:
poniżej 130000 zł
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie z siedzibą w Zabierzowie
ul. Spokojna 1A
32-080 Zabierzów
tel. (012) 285-51-26, fax 285-51-98
Przedmiot zamówienia:
„Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w Krakowie z/s w Zabierzowie - z podziałem na części: Część nr 3 –Obwód Drogowy Kęty."
Numer postępowania / zamówienia:
RDWK-271-2-49/2022
Wadium:
Nie dotyczy
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
29.11.2022 godz.10:00
Informacje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz złożonych w postępowaniu i otwartych ofertach / wnioskach:
Umowa:
Umowa nr : 382/2022/ZDW z dn:07.12.2022
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie,30-085 Kraków ul.Głowackiego 56
Beskid Media Sp z o.o. ul.Kościuszki 115,32-650 Kęty
Przedmiot umowy : Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w Krakowie z/s w Zabierzowie z podziałem na części: Część nr 3- Obwód Drogowy Kęty..
Oryginał umowy znajduje się w siebie ZDW Kraków