Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
24.01.2023
Typ zamówienia:
poniżej 130000 zł
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy dla pracowników Rejonu Dróg Wojewódzkich w Tarnowie
Numer postępowania / zamówienia:
sprawy wewnętrzne RDWT
Wadium:
nie dotyczy
Umowa:
Numer umowy : 3/2023/ZDW
Data zawarcia umowy : 10.01.2023 r.

PRZEDMIOT UMOWY: Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy dla pracowników Rejonu Dróg Wojewódzkich w Tarnowie

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : Centrum Medyczne KOL-MED – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarnowie pl. Dworcowy 6, 33-100 Tarnów

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.