Data publikacji:
17.02.2023
Typ zamówienia:
poniżej 130000 zł
Rodzaj procedury:
zapytanie o cenę
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
"Zakup i dostawa środków ochrony osobistej, sprzętów oraz środków do utrzymania czystości i dezynfekcji do siedzib Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie - część nr 1"
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-3-271-3/23
Wadium:
nie
Ogłoszenie / Zaproszenie:
  • zaproszenie do złożenia oferty (środki czystości - część nr 1)
  • załącznik nr 1 - formularz ofertowy (środki czystości - część nr 1)
  • załącznik nr 2 - formularz cenowy (środki czystości - część nr 1)
  • załącznik nr 2 - formularz cenowy (środki czystości - część nr 1)
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
w terminie do 22.02.2023 do godz. 10.00
Rozstrzygnięcie postępowania:
  • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (środki czystości - część nr 1)
M. Kurowska