Data publikacji:
23.02.2023
Typ zamówienia:
poniżej 130000 zł
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie
ul. Ostrogskich 5a
33-100 Tarnów
tel. (014) 621-17-54, fax 621-17-24
Przedmiot zamówienia:
Zakup bloków betonowych
Numer postępowania / zamówienia:
RDWT-271-2-7/23
Wadium:
nie dotyczy
Ogłoszenie / Zaproszenie:
  • zaproszenie
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) / Opis potrzeb i wymagań (OPW):
  • oferta
  • zdjęcie bloku betonowego typu lego 3
  • zdjęcie bloku betonowego typu lego 2
  • zdjęcie bloku betonowego typu lego 1
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
28.02.2023 r do godz. 10.00
Rozstrzygnięcie postępowania:
  • uieważnienie
Umowa:
nie dotyczy

Ewa Zając