Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
23.03.2023
Typ zamówienia:
poniżej 130000 zł
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Aktualizacja projektów stałej organizacji ruchu dla dróg wojewódzkich na terenie Województwa Małopolskiego – z podziałem na części: Część nr 1 - droga wojewódzka nr 776, Część nr 2 - droga wojewódzka nr 964, Część nr 3 - droga wojewódzka nr 975
Numer postępowania / zamówienia:
DU-4-271-1/23
Wadium:
nie dotyczy
Umowa:
1. Numer umowy : 41/2023/ZDW
Data zawarcia umowy : 10.03.2023 r.

PRZEDMIOT UMOWY: „Aktualizacja projektów stałej organizacji ruchu dla dróg wojewódzkich na terenie Województwa Małopolskiego – z podziałem na części: Część nr 1 - droga wojewódzka nr 776"

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : TRAFFIC Project Wojciech Twardzik ul. Siostry Elżbiety Czackiej 25G, 32-005 Niepołomice

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Inżynierii Ruchu.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Inżynierii Ruchu.

2. Numer umowy : 42/2023/ZDW
Data zawarcia umowy : 10.03.2023 r.

PRZEDMIOT UMOWY: „Aktualizacja projektów stałej organizacji ruchu dla dróg wojewódzkich na terenie Województwa Małopolskiego – z podziałem na części: Część nr 2 - droga wojewódzka nr 964"

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : TRAFFIC Project Wojciech Twardzik ul. Siostry Elżbiety Czackiej 25G, 32-005 Niepołomice

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Inżynierii Ruchu.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Inżynierii Ruchu.

3. Numer umowy : 43/2023/ZDW
Data zawarcia umowy : 10.03.2023 r.

PRZEDMIOT UMOWY: „Aktualizacja projektów stałej organizacji ruchu dla dróg wojewódzkich na terenie Województwa Małopolskiego – z podziałem na części: Część nr 3 - droga wojewódzka nr 975"

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : TRAFFIC Project Wojciech Twardzik ul. Siostry Elżbiety Czackiej 25G, 32-005 Niepołomice

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Inżynierii Ruchu.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Inżynierii Ruchu.