Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 2410
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
106 RDWT/U-87/2009 Remont piaskarki typu P-1 dla Obwodu Drogowego w Sieradzy usługi
107 DI-3-271/73/UNSS/09 Zakup licencji na korzystanie z Systemu Informacji Prawnej. usługi
108 DI-3-271/76/UNSS/09 Konserwacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Solskiego... roboty budowlane
109 DI3/271/74/UNSS/09 Sporządzenia operatu obmiaru powierzchni włączenia komunikacyjnego... usługi
110 DI-3-271/77/UNSS/09 Pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie... usługi
111 DI-3-27178/UNSS/09 Pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie... usługi
112 DI-3-271/79/UNSS/09 Pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie... usługi
113 DI-3-271/80/UNSS/09 Pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie... usługi
114 ZP 2 XII/09 Modernizacja dróg wojewódzkich - odtworzenie warstwy ścieralnej... roboty budowlane
115 DI3-271/82/UNSS/09 Dostarczenie wraz z instalacją i wdrożeniem Oprogramowania SAM, GSS, VBE... dostawy
116 RDWM/NPU-30/2009 Czyszczenie separatorów i osadników wraz z kanalizacja deszczową... usługi
117 RDWM/NPU-32/2009 Remont i uszczelnienie przepustu w m. Sieraków w ciągu DW nr 964 roboty budowlane
118 RDWM/NPU-34/2009 Wykonanie studni rewizyjnej na wylocie przepustu w m. Łąkta Górna w... roboty budowlane
119 DI-3 - 271/83/UNSS/09 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy
120 DI-3 - 271/81/UNSS/09 Wykonania systemu monitoringu sterowników ruchu drogowego oraz... usługi
Strona 8 z 161