Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 2410
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
2401 ZDW-DN-4-271-1-135/20 Uzyskanie pozwoleń w zakresie usług wodnych tj. wprowadzania wód... usługi
2402 ZUM/UM - 9/2021 Organizowanie i prowadzenie przez Zleceniobiorcę świadczeń... usługi
2403 ZDW-DN-4-271-1-140/20 Archiwizacja dokumentów do archiwum zakładowego ZDW w Krakowie wraz... usługi
2404 ZDW-DN-4-271-1-91/20 Utrzymanie i docelowa rozbiórka mostu tymczasowego na potoku Czarny... roboty budowlane
2405 ZDW-DN-4-271-1-141/20 Zakup 2 500 litrów oleju opałowego; kod CN: 2710 19 47, wraz z... dostawy
2406 ZDW-DN-4-271-1-2/21 Wykonanie operatu szacunkowego wyceny dla 46 działek położonych w... usługi
2407 ZDW-DN-4-271-1-1/21 Wykonanie operatu szacunkowego wyceny dla 36 działek położonych w... usługi
2408 ZDW-DN-4-271-1-131/20 Dostawa samochodu osobowego dostawy
2409 ZDW-DN-4-271-1-41/20 Dostawa 2 odbiorników GPS/GNSS przystosowanego do pracy w sieci... dostawy
2410 ZDW-DN-4-271-1-92/20 Aktualizacja analizy finansowej i ekonomicznej (w tym analizy... usługi
Strona 161 z 161