Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 2410
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
91 RDW.NS/NPU-04-X/2009 „Wynajem nośnika samochodowego wraz z kierowcą do zimowego... usługi
92 RDW.NS/NPU-01-X/2009 „Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego przejść dla... roboty budowlane
93 DI-3-271/75/UNSS/09 Dostawa wiertnicy KB200 do pobierania próbek z nawierzchni drogowych... dostawy
94 RDWM/NPU-22/2009 Remont przepustu w m. Łąkta Górna w ciągu DW nr 965 roboty budowlane
95 RDWM/NPU-25/2009 Remont ogrodzenia terenu działki Rejonu Dróg Wojewódzkich w... roboty budowlane
96 RDWM/NPU-26/2009 Likwidacja przełomów i kolein w m. Jawornik w ciągu DW nr 955 roboty budowlane
97 RDWM/NPU-29/2009 Naprawa samochodu ciężarowego Star 200 usługi
98 RDWT/U-52/2009 „Likwidacja kolizji instalacji teletechnicznej i gazowej z... roboty budowlane
99 RDWT/U-58/2009 „Naprawa uszkodzonej sygnalizacji świetlnej akomodacyjnej w ciągu... usługi
100 RDWT/U-60/2009 Wymiana zniszczonych i naprawa uszkodzonych drewnianych elementów... roboty budowlane
101 RDWT/U-69/2009 Remont chodników na mostach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 977 w... roboty budowlane
102 RDWT/ZP-70/2009 Naprawa posypywarki ECOS B 50-36 DATN usługi
103 RDWT/U-71/2009 Zabezpieczenie przed zalewaniem posesji nr 768/4 przy drodze... roboty budowlane
104 RDWT/U-78/2009 Remont opaski koło wysepki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 975 w... roboty budowlane
105 RDWT/U-86/2009 Roboty związane z zimowym utrzymaniem dojazdów do promu na rzece... usługi
Strona 7 z 161