Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 2410
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 „Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew na terenie ZDW w... usługi
2 Rozszerzenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych... usługi
3 Świadczenie usług telekomunikacyjnych - transmisji danych dla... usługi
4 Wykonanie w 2 egzemplarzach opracowania operatu szacunkowego wyceny... usługi
5 Wykonanie w 2 egzemplarzach opracowania operatu szacunkowego wyceny... usługi
6 Opracowanie mapy sytuacyjno - wysokościowej dla celów wykonania... usługi
7 Opracowaniu studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści,... usługi
8 Opracowaniu studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści,... usługi
9 Nadzór autorski nad realizacją robót budowlanych wykonywanych wg... usługi
10 Opracowanie operatu szacunkowego wyceny wartości działek ewid.: nr... usługi
11 Wykonanie koncepcji poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w m... usługi
12 Aktualizacji oprogramowania oraz świadczenia usług w zakresie... usługi
13 Wykonanie aktualizacji operatu szacunkowego wyceny nieruchomości... usługi
14 Dostarczenie do siedziby Zamawiającego wraz z instalacją i... dostawy
15 Szpachlowanie,położenie gładzi i malowanie ścian w trzech pokojach i... usługi
Strona 1 z 161