Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 2410
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
31 „Wykonanie wierceń (otworów badawczych) do głębokości 2 m w... usługi
32 Pomiar wielkości hałasu emitowanego do środowiska przez ruch... usługi
33 Sporządzenie „Operatu wznowienia granic części pasa drogowego... usługi
34 Tłumaczenie z języka słowackiego na język polski i z języka... usługi
35 Opracowanie analizy ekonomiczno – finansowej dla zadania: „... usługi
36 Opracowanie Studium Wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego dla... usługi
37 Opracowanie Studium Wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego dla... usługi
38 „Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego rozbudowy... usługi
39 Świadczenie usług certyfikacyjnych polegających na :1)wydawaniu... usługi
40 RDWT-271-2-25/17 „Remont nawierzchni emulsją asfaltową i grysami w ciągu DW 975... roboty budowlane
41 Umowa nr ZUM/UM - 3/2019 Organizowanie i prowadzenie przez Zleceniobiorcę świadczeń... usługi
42 ZDW-DN-4-271-1-21/20 Świadczenie pomocy prawnej Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Krakowie usługi
43 - „Przyłączenie do sieci gazowej PSG instalacji gazowej Podmiotu... dostawy
44 - „Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej nr... usługi
45 - Organizowanie i prowadzenie przez Zleceniobiorcę świadczeń... usługi
Strona 3 z 161