Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 2410
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZUM/UM - 9/2021 Organizowanie i prowadzenie przez Zleceniobiorcę świadczeń... usługi
2 ZP4VI/09 Przebudowa mostu w m. Gorlice na potoku Stróżowianka - roboty... roboty budowlane
3 ZP-RDW-K-271-2-8/10 Bezwkopowa renowacja przepustu DN-500 w Przeciszowie ul.Szkolna 75... usługi
4 ZP-RDW-K-271-2-32/10 Renowacja rowu krytego pod peronem w m.Bobrek w ciągu drogi woj.933... roboty budowlane
5 ZP-1/RJ/PU/2010 Pozimowe oczyszczanie dróg wojewódzkich usługi
6 ZP 2 XII/09 Modernizacja dróg wojewódzkich - odtworzenie warstwy ścieralnej... roboty budowlane
7 ZMW/DN-8/3/2011 Świadczenie usług w zakresie odbioru i wywozu odpadów komunalnych... usługi
8 ZMW/9/2010 Roboty remontowe wejść do budynku administracyjnego ZDW Kraków roboty budowlane
9 ZMW/7/2010 Remont stolarki w budynku administracyjnym RDW Nowy Sączu ul... roboty budowlane
10 ZMW/11/2010 Przegląd stanu technicznego przewodów kominowych – dymowych,... usługi
11 ZMW/ 6 /2010 Remont stolarki okiennej w piwnicy w budynku administracyjnym ZDW... roboty budowlane
12 ZMW/ 5 /2010 „Dostawa wody do RDW Tarnów ul. Ostrogskich 5” dostawy
13 ZMW/ 3 /2010 Usługi porządkowe w ośrodku konferencyjno wypoczynkowym przy ul... usługi
14 ZMW/ 1 /2010 Wywóz odpadów komunalnych Posterunek Drogowy w Suchej Beskidzkiej... usługi
15 ZMW/ 1 /2010 Wywóz odpadów komunalnych Posterunek Drogowy w Suchej Beskidzkiej... usługi
Strona 1 z 161