Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 2410
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 RDWT-271-2-17/18 „Roboty porządkowe przy obiektach inżynierskich – z podziałem na 2... usługi
2 RDWK-271-2-5/18 „Roboty zabezpieczające most na kanale żeglugowym Smolice w... roboty budowlane
3 ZDW-DN-4-271-1-43/17 "Instalacja i monitoring urządzeń transmisji alarmów pożarowych w... usługi
4 ZDW-DN-4-271-1-39/17 "Obsługa serwisowa systemu ELO". usługi
5 ZDW-DN-4-271-1-26/17 Analiza porealizacyjna dla inwestycji pn.: „Budowa zachodniej... usługi
6 RDWK-271-2-24/2020 Bieżąca konserwacja chodnika na DW 949 w m. Jawiszowice. roboty budowlane
7 RDWM-271-2-2/18 Bieżąca konserwacja i utrzymanie w należytej sprawności technicznej... usługi
8 ZDW-DN-4-271-1-38/17 Dostarczenie aktualizacji Cisco ASA5516 FirePower IPS and AMP 1YR... dostawy
9 RDWK-271-2-21/15 Dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej do stosowania na zimno dla... dostawy
10 RDWK-271-2-13/18 Dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej do stosowania na zimno dla... dostawy
11 RDWT-271-2-29/19 Naprawa przepustu m. Ciężkowice DW 977 odc. 140 km 2+950 roboty budowlane
12 RDWT-271-2-15/16 Remont elementów pasa drogowego w ciągu DW 975 w miejscowościach... roboty budowlane
13 RDWT-271-2-14/16 Remont ogrodzenia segmentowego i chodników w ciągu DW 975 i 980 w... roboty budowlane
14 RDWK-271-2-6/19 Rozbiórka budynku warsztatowego nr ewi.411/1 znajdującego się przy... roboty budowlane
15 RDWK-271-2-29/19 Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla RDW w Krakowie z/s w... usługi
Strona 1 z 161