Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 2410
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
106 RDWT-271-2-33/18 "Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Rejonu Dróg... usługi
107 ZDW "Umowa Serwisu Brokerskiego" usługi
108 RDWNS-271-2-7/15 "Usługi utrzymania czystości i porządku na obiekcie Rejonu Dróg... usługi
109 RDWNS-271-2-4/16 "Utrzymanie w 24 godzinnej dyspozycyjności dyspozytora środków... usługi
110 ZDW-DI-3-271-1-29/12 "Wycena wartości środków technicznych" usługi
111 ZDW-DI-3-271-1-70/13 "Wykonania operatu szacunkowego określającego utratę wartości... usługi
112 ZDW-DN-4-271-1-64/17 "Wykonania operatu szacunkowego wyceny 17 nieruchomości położonych w... usługi
113 ZDW-DN-4-271-1-120/16 "Wykonania stałej miesięcznej konserwacji następujących urządzeń... usługi
114 ZDW-DI-3-271-56/13 "Wykonanie automatycznych pomiarów ruchu na DW nr 964 w miejscowości... usługi
115 ZDW-DI-3-271-1-24/12 "Wykonanie dokumentacji fotograficznej dla drogi 776 na odcinkach... usługi
116 ZDW-DI-3-271-1-27/10 "Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego i oceny nośności wraz z... usługi
117 ZDW-DN-4-271-1-73/17 "wykonanie i naklejenie folii informacyjnej na tablicach w Miejscach... usługi
118 ZDW-DN-4-271-1-59/17 "Wykonanie map promujących budowę zintegrowanej sieci tras... usługi
119 ZDW-DI-3-271-1-54/12 "Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości... usługi
120 ZDW-DU-3-271-ZMW/36/2014 "Wykonanie pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznej w... usługi
Strona 8 z 161