Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 2410
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
61 ZDW-DN-4-271-1-73/16 "Badania powłoki antykorozyjnej na elementach prefabrykowanych... usługi
62 RDWNS-271-2-22/14 "Bieżąca likwidacja skutków powodzi – naprawa oberwanego korpusu... roboty budowlane
63 ZDW-DN-4-271-1-98/17 "Demontaż dwóch automatów MKA oraz ich ponowny montaż i uruchomienie... roboty budowlane
64 ZDW-DN-4-271-1-40/17 "Dostarczenie aktualizacji programu VGM mod. DB Remonte Server". dostawy
65 ZDW-DI-3-271-1-71/13 "Dostawa 3000 litów oleju opałowego przeznaczonego do ogrzewania... dostawy
66 ZDW DI-3-271-1-59/11 "Dostawa i montaż kotła gazowego wraz z systemem kominowym dla... dostawy
67 RDWT-271-2-34/20 "Dostawa rur stalowych ocynkowanych dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w... dostawy
68 RDWNS-271-2-12/20 "Dostawa rur stalowych ocynkowanych do znaków" dostawy
69 ZDW-DN-8-271-ZMW/46/2012 "Dostawę 2.000 litrów oleju opałowego przeznaczonego do ogrzewania... dostawy
70 ZDW-DN-4-271-1-98/16 "Dwustronne mycie okien o łącznej powierzchni 600 m2 wraz z... usługi
71 ZDW-DN-4-271-1-96/16 "Kopiowanie i skanowanie dokumentów czarno-białych i kolorowych wraz... usługi
72 ZDW-DI-3-271-1-35/12 "Korekta programów sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach ulic... usługi
73 ZDW-DI-3-271-1-68/12 "Naprawa nawierzchni na skrzyżowaniu DW 969 z drogami w m... roboty budowlane
74 ZDW-DI-3-271-1-63/13 "Obsługa procesów przygotowania i realizacji inwestycji". usługi
75 ZDW-DN-4-271-1-25/18 "Obwodnica Wolbromia od ul. Miechowskiej do ul. Skalskiej - Zadanie... usługi
Strona 5 z 161