Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 2410
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
76 ZDW-DN-4-271-1-81/16 "Określenie zasad i warunków wykonania przez Zleceniobiorcę nadzoru... usługi
77 ZDW-DI-3-271-1-20/12 "Opracowanie dokumentacji operat wodnoprawny wraz z opracowaniem... usługi
78 ZDW-DN-8-271-ZMW/4/2013 "Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku... usługi
79 ZDW-DN-4-271-1-108/16 "Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o... usługi
80 ZDW-DN-4-271-1-107/16 "Przebudowa sieci teleinformatycznej w budynku ZDW w Krakowie". usługi
81 ZDW-DN-4-271-1-78/17 "Remont 2 szt. drzwi wejściowych do budynku... roboty budowlane
82 RDWT-271-2-26/17 "Remont cząstkowy nawierzchni w ciągu drogi wojewódzkiej nr 975 na... roboty budowlane
83 ZDW-DI-3-271-1-37/12 "Remont instalacji systemu TV przemysłowej oraz instalacji... usługi
84 ZDW-DN-8-271-ZMW/13/2013 "Remont obiektu nr 3 na terenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie... roboty budowlane
85 ZDW-DN-8-271-ZMW/29/2013 "Remont ogrodzenia w Obwodzie Drogowym Kęty ul. Błonie 17" roboty budowlane
86 ZDW-DN-8-271-ZMW/39/2012 "Remont ogrodzenia w Obwodzie Drogowym Kęty ul. Błonie 17" roboty budowlane
87 ZDW-DI-3-271-1-116/12 "Remont orynnowania budynku nr 5 na terenie Zarządu Dróg... roboty budowlane
88 ZDW-DN-8-271-ZMW/33/2012 "Remont orynnowania i pokrycia dachu budynku Obwodu Drogowego Babice" roboty budowlane
89 ZDW-DN-8-271-ZMW/38/2012 "Remont orynnowania i pokrycia dachu budynku Obwodu Drogowego Babice" roboty budowlane
90 ZDW-DN-8-271-ZMW/36/2013 "Remont pokrycia dachu na budynku socjalno - magazynowo - garażowym... roboty budowlane
Strona 6 z 161